Programma

Doel van het programma
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een beweeg- en sportstimuleringsprogramma voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Het programma richt zich op het structureel aanbieden van beweeg- en sportactiviteiten aan revalidanten tijdens en na het revalidatieproces. Hiermee wordt de revalidant vanaf het revalidatieproces gestimuleerd om bewegen en sporten tot een vast en blijvend onderdeel van zijn/haar dagelijkse leven te maken.

Sportloket
Een belangrijk onderdeel van het programma is dat revalidanten tijdens het revalidatieproces al in contact gebracht worden met een medewerker van het Sportloket. Het Sportloket vormt de schakel tussen de zorgsector en de sportwereld. Vanuit het Sportloket ontvangt de revalidant persoonlijke begeleiding van een sport- en beweegconsulent bij het ontwikkelen én behouden van een actieve leefstijl. Het uiteindelijke doel van de begeleiding, als onderdeel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, is het realiseren van een structurele gedragsverandering bij de (ex-)revalidanten.

Sport- en beweegadvies op maat
Het besef dat bewegen, sporten en een actieve leefstijl structureel aandacht verdient binnen de zorg, wint steeds meer terrein. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen speelt hier actief op in. Tijdens de revalidatie- of ziekenhuisbehandeling wordt aandacht besteed aan een actieve leefstijl. Revalidanten komen in aanraking met diverse beweeg- en sportactiviteiten. Door de therapie die ze krijgen en de ervaringen die ze opdoen, raken ze eerder gemotiveerd om meer in beweging te komen. Vanuit het Sportloket worden de (ex-)revalidanten verder persoonlijk begeleid in en geïnformeerd over het oppakken van beweeg- en sportactiviteiten in de thuissituatie. Na ontslag wordt de ex-revalidant via enkele telefonische consulten verder ondersteunt om lichamelijk actief te blijven.

Individuele aanpak
In de begeleiding vanuit het Sportloket staat de (ex-)revalidant centraal. Samen met de sport- en beweegconsulent wordt gekeken waar de interesses, motivatie en mogelijkheden van de (ex-)revalidant liggen op het gebied van bewegen en sport. Op die manier wordt gewerkt aan de individuele doelen van de revalidant op het gebied van het ontwikkelen, behouden of uitbouwen van zijn/haar actieve leefstijl.

Realisering
De komende vier jaar wordt het programma Revalidatie, Sport en Bewegen geïmplementeerd bij 18 revalidatie-instellingen in Nederland. Het gaat hierbij om zowel revalidatiecentra als ziekenhuizen (klik hier voor een overzicht van de deelnemende revalidatie-instellingen). Stichting Onbeperkt Sportief (vanaf 2016 onderdeel van Stichting Special Heroes Nederland en Kenniscentrum Sport) coördineert de landelijke aansturing van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Tegelijk werkt zij bij de uitvoering van het programma nauw samen met veel verschillende partijen in het werkveld van de zorg en de sport.

Meer informatie over het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is hier te vinden.

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is onderdeel van: