Sponsoren

Subsidiegevers van de ReSpAct-studie

Zowel de uitvoering van het landelijke wetenschappelijke onderzoek ReSpAct, als de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen worden grotendeels mogelijk gemaakt door een verstrekte subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarnaast wordt de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct mede mogelijk gemaakt door een verstrekte subsidie van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland.

Namens het gehele onderzoeksteam ReSpAct bedanken we de subsidiegevers voor hun bijdrage in de financiering van dit landelijke wetenschappelijke onderzoek.