Publicaties

Wetenschappelijke publicaties door de ReSpAct-groep:

 • The implementation of a physical activity counseling program in rehabilitation care: findings from the ReSpAct study

Hoekstra, F & Hoekstra T, van der Schans CP, Hettinga FJ, van der Woude LHV, Dekker R, & ReSpAct group. Disabil Rehabil. 2019
Dit artikel beschrijft het implementatie proces van de sport- en beweegloketten in de deelnemende revalidatie-instellingen. Daarnaast is de hetereogeneteit van de ontvangen counseling in kaart gebracht en gerelateerd aan het sport- en beweeggedrag tijdens en direct na revalidatie. Klik hier om het artikel te lezen.

 • A questionnaire to assess rehabilitation patients’ experiences with motivational interviewing consultation in the context of physical activity stimulation

Hoekstra T, Alingh RA, de Vries HS, Bes R, Hoekstra F, van der Schans CP, Dekker R, Hettinga FJ, van der Woude LHV; Disabil Rehabil. 2019; Mar 24:1-6.
Dit artikel beschrijft het ontwikkelingsproces van een korte vragenlijst voor het meten van de patiënt ervaringen tijdens een motivational interviewing consult met een sport- en beweegconsulent. Ook worden de resultaten van de construct validiteit van deze vragenlijst beschreven.
Klik hier om het artikel te lezen.

 • Implementation fidelity trajectories of a health promotion program in multidisciplinary settings: Managing tensions in rehabilitation care

Hoekstra, F, van Offenbeek, MAG, Dekker, R, Hettinga, FJ, Hoekstra, T, van der Woude, LHV, van der Schans, CP & ReSpAct group 2017 Implementation Science, vol. 12, 143.
Dit artikel beschrijft op een organisatie-niveau implementatie trajecteve over tijd op basis van de kern componenten van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Klik hier om het artikel te lezen.

Een correctie op dit artikel is gepubliceerd op Open Science Framework:

Hoekstra, F. (2019). Correction to: “Implementation fidelity trajectories of a health promotion program in multidisciplinary settings: managing tensions in rehabilitation care.” https://doi.org/10.17605/OSF.IO/JZFXP  

 • Professionals’ perceptions of factors affecting implementation and continuation of a physical activity promotion programme in rehabilitation: A qualitative study

Hoekstra F, Hettinga FJ, den Breejen M Duijf M, Dekker R, van der Woude LHV, van der Schans CP; J Rehabil Med 2017; 49:385–394
Dit artikel beschrijft verschillende bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie en borging van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De resultaten van de studie zijn gebaseerd op interviews met professionals die betrokken zijn geweest bij de implementatie van het programma.
Klik hier om het artikel te lezen.

 • The current implementation status of the integration of sports and physical activity into Dutch rehabilitation care

Hoekstra F, Hettinga FJ, Alingh RA, Duijf M, Dekker R, van der Woude LHV, van der Schans CP; Disabil Rehabil. 2015; Aug 5:1-6.
In dit artikel wordt beschreven op welke manier sport en bewegen geïntegreerd is in de Nederlandse revalidatiezorg. De studie maakt gebruik van de resultaten van de nulmeting van de monitor van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Klik hier om het artikel te lezen. Het volledige artikel kan ook op gevraagd worden via één van de onderzoekers van ReSpAct.

 • Protocol of a longitudinal cohort study on physical activity behaviour in physically disabled patients participating in a rehabilitation counselling programme: ReSpAct

Alingh RA, Hoekstra F, van der Schans CP, Hettinga FJ, Duijf M, Dekker R, van der Woude LHV; BMJ Open 2015; 5:e007591.
Dit artikel beschrijft de opzet van de evaluatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen onder 2000 patiënten. Klik hier om het artikel te lezen.

 • Design of a process evaluation of the implementation of a physical activity and sports stimulation programme in Dutch rehabilitation setting: ReSpAct

Hoekstra F, Alingh RA, van der Schans CP, Hettinga FJ, Duijf M, Dekker R, van der Woude LHV; Implementation Science 2014 9:127.
Dit artikel beschrijft de opzet van de evaluatie van het implementatieproces van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen in 18 deelnemende revalidatie-instellingen. Klik hier om het artikel te lezen.

Rapportages door de ReSpAct-groep:

 • Onderzoeksrapportage ReSpAct Deel III

Deze rapportage beschrijft het beloop van het beweeggedrag, gezondheidsbeleving en zorgkosten aan de hand van verschillende beweeg-, gezondheids- en zorgtrajecten tot 1 jaar na ontslag van revalidatie. Ook wordt besproken in hoeverre de verschillende geïdentificeerde trajecten met elkaar samenhangen. Patiëntprofielen op basis van de ontvangen begeleiding worden beschreven en er wordt inzicht verkregen in hoeverre de variatie van de ontvangen begeleiding samenhangt met het beloop van het sport- en beweeggedrag. Tot slot worden patiëntprofielen op basis van verschillende patiëntkenmerken (o.a. motivatie, self-efficacy en vermoeidheid) beschreven en wordt gekeken in hoeverre het beloop van het sport- en beweeggedrag en daarmee samenhangende factoren verschilt tussen de profielen.
Klik hier om het hele rapport te downloaden.

 • Onderzoeksrapportage ReSpAct Deel II

Deze rapportage beschrijft de onderliggende werkingsmechanisme van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen op de korte termijn (tot 14 weken na revalidatie). In de rapportage wordt beschreven hoe verschillende programmakenmerken (o.a. aantal counselinggesprekken) en patiëntkenmerken (o.a. motivatie) een rol spelen bij het sport- en beweeggedrag van patiënten tijdens en na afloop van de revalidatiebehandeling. Het hele rapport en de bijbehorende samenvatting kunnen via onderstaande links beschikbaar.
Klik hier om het hele rapport te downloaden.
Klik hier om de samenvatting te downloaden.

 • Onderzoeksrapportage ReSpAct – CVA en Chronische pijn

Deze rapportage beschrijft het beweeg-en sportgedrag van de twee grootste subgroepen,namelijk patiënten met een CVA en patiënten met chronische pijn.
Klik hier om het rapport te downloaden.

 • Onderzoeksrapportage ReSpAct Deel I

In deze rapportage worden de eerste onderzoeksresultaten van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen beschreven op het niveau van de patiënt.
Klik hier om het rapport te downloaden.

 • Eindrapportage monitor

In deze rapportage zijn de resultaten van eindmeting van de monitor van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uitgebreid beschreven.
Klik hier om het rapport te downloaden.

 • Samenvatting monitor eindrapportage

Er is ook een samenvatting van de rapportage beschikbaar waarin de belangrijkste bevindingen zijn beschreven.Klik hier om de samenvatting te downloaden.

 • Toelichting en verantwoording doelstellingen en resultaten

In dit document wordt een uitgebreidere verantwoording en relevante discussiepunten beschreven over het behalen van de doelstellingen en de beoogde resultaten.Klik hier om de verantwoording te downloaden.

 • Samenvatting rapportage monitor tussenmeting

Er is ook een samenvatting van de rapportage beschikbaar waarin de belangrijkste bevindingen zijn beschreven.Klik hier om de samenvatting te downloaden.

 • Rapportage monitor nulmeting

In deze rapportage zijn de resultaten van nulmeting van de monitor van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uitgebreid beschreven. Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

 • Samenvatting rapportage monitor nulmeting

Er is ook een samenvatting van de rapportage beschikbaar waarin de belangrijkste bevindingen zijn weergegeven. Klik hier om de samenvatting te downloaden.

Congres presentaties (posters):

 • The longitudinal association between physical activity and health costs and -utilization during and after rehabilitation: The ReSpAct study

Een poster presentatie op het International Congress on Activity and Public Health in Bangkok, November 2016. Klik hier om de poster te downloaden

 • Distinct profiles of chronic pain patients: associations with physical activity during and after rehabilitation

Een poster presentatie op het International Congress on Activity and Public Health in Bangkok, November 2016. Klik hier om de poster te downloaden.

Congres presentaties (abstracts):

 • A longitudinal evaluation of the implementation of a physical activity stimulation program in 18 rehabilitation institutions across The Netherlands

Gepresenteerd op het International Congress on Activity and Public Health in Bangkok, November 2016. Klik hier om het abstract te downloaden.