Publicaties

Wetenschappelijke publicaties door de ReSpAct-groep:

Physical activity behaviour up to 1 year post-rehabiliation among adults with physical disabilities and/or chronic diseases: results of the prospective cohort study ReSpAct
Pim Brandenbarg, Femke Hoekstra, Leonie A Krops, Bregje L Seves, Florentina J Hettinga, Trynke Hoekstra, Rienk Dekker, Lucas H V van der Woude

Dit artikel beschrijft de het beloop van verschillende karakteristieken van het beweeggedrag van mensen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte tot een jaar na revalidatie. Daarnaast beschrijft het hoe verschillende persoonskenmerken en de diagnosegroep van invloed zijn op de verschillende karakteristieken van het beweeggedrag en het beloop over de tijd hiervan.
Klik hier om het artikel te lezen.

Test-retest reliability and concurrent validity of the Adapted Short QUestionnaire to ASsess Health-enhancing physical activity (Adapted-SQUASH) in adults with disabilities
Seves, BL, Hoekstra F, Schoenmakers JWA, Brandenbarg P, Hoekstra T, Hettinga FJ, Dekker R, van der Woude LHV, van der Schans CP. Journal of Sports Sciences. 2020.

Dit artikel beschrijft de validiteit en betrouwbaarheid van de SQUASH vragenlijst, welke is aangepast voor mensen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Deze aangepast SQUASH vragenlijst blijkt geschikt voor het meten van ervaren beweeggedrag in grote populaties van mensen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte, maar is niet geschikt op individueel niveau.
Klik hier om het artikel te lezen.

Unravelling perceived fatigue and activity pacing in maintaining a physically active lifestyle after stroke rehabilitation: a longitudinal cohort study
Seves BL, Hoekstra T, Hoekstra F, ReSpAct group, Hettinga FJ, Dekker R, van der Woude LHV. Disabil Rehabil. 2020.

Dit artikel beschrijft het beloop van de ervaren vermoeidheid vanaf kort voor ontslag van revalidatie tot 1 jaar na revalidatie bij mensen na een beroerte. Ook wordt beschreven welke factoren deze vermoeidheidstrajecten kenmerken en hoe deze vermoeidheidstrajecten samenhangen met fysieke activiteit en de omgang met vermoeidheid over de tijd.
Klik hier om het artikel te lezen.

Trajectories of health-related quality of life among people with a physical disability and/or chronic disease during and after rehabilitation: a longitudinal cohort study
Seves BL, Hoekstra F, Hettinga FJ, Dekker R, van der Woude LHV, Hoekstra T. Qual Life Res (2020).

Dit artikel beschrijft het beloop van de kwaliteit van leven vanaf kort voor ontslag van revalidatie tot 1 jaar na revalidatie bij mensen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Ook wordt beschreven welke persoonlijke factoren (bijv. geslacht, leeftijd, BMI), aandoening gerelateerde factoren (bijv. diagnose, acceptatie van de aandoening, vermoeidheid, pijn) en leefstijl gerelateerde factoren (bijv. beweeggedrag, roken, alcohol consumptie) samenhangen met het beloop van de kwaliteit van leven. Klik hier om het artikel te lezen.

Associations between Activity Pacing, Fatigue, and Physical Activity in Adults with Multiple Sclerosis: A Cross Sectional Study
Abonie US, Hoekstra F, Seves BL, van der Woude LHV, Dekker R, Hettinga FJ. J. Funct. Morphol. Kinesiol. 2020, 5(2), 43.

Dit artikel beschrijft de associaties tussen de omgang met vermoeidheid (ook wel ‘activity pacing’ genoemd), ervaren vermoeidheid en fysieke activiteit bij mensen met multiple sclerosis op het moment kort voor ontslag van de revalidatie. Klik hier om het artikel te lezen.

The implementation of a physical activity counseling program in rehabilitation care: findings from the ReSpAct study
Hoekstra, F & Hoekstra T, van der Schans CP, Hettinga FJ, van der Woude LHV, Dekker R, & ReSpAct group. Disabil Rehabil. 2019

Dit artikel beschrijft het implementatie proces van de sport- en beweegloketten in de deelnemende revalidatie-instellingen. Daarnaast is de hetereogeneteit van de ontvangen counseling in kaart gebracht en gerelateerd aan het sport- en beweeggedrag tijdens en direct na revalidatie. Klik hier om het artikel te lezen.

A questionnaire to assess rehabilitation patients’ experiences with motivational interviewing consultation in the context of physical activity stimulation
Hoekstra T, Alingh RA, de Vries HS, Bes R, Hoekstra F, van der Schans CP, Dekker R, Hettinga FJ, van der Woude LHV; Disabil Rehabil. 2019; Mar 24:1-6.

Dit artikel beschrijft het ontwikkelingsproces van een korte vragenlijst voor het meten van de patiënt ervaringen tijdens een motivational interviewing consult met een sport- en beweegconsulent. Ook worden de resultaten van de construct validiteit van deze vragenlijst beschreven.
Klik hier om het artikel te lezen.

Implementation fidelity trajectories of a health promotion program in multidisciplinary settings: Managing tensions in rehabilitation care
Hoekstra, F, van Offenbeek, MAG, Dekker, R, Hettinga, FJ, Hoekstra, T, van der Woude, LHV, van der Schans, CP & ReSpAct group 2017 Implementation Science, vol. 12, 143.

Dit artikel beschrijft op een organisatie-niveau implementatie trajecteve over tijd op basis van de kern componenten van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Klik hier om het artikel te lezen.

Een correctie op dit artikel is gepubliceerd op Open Science Framework:
Hoekstra, F. (2019). Correction to: “Implementation fidelity trajectories of a health promotion program in multidisciplinary settings: managing tensions in rehabilitation care.” https://doi.org/10.17605/OSF.IO/JZFXP  

Professionals’ perceptions of factors affecting implementation and continuation of a physical activity promotion programme in rehabilitation: A qualitative study
Hoekstra F, Hettinga FJ, den Breejen M Duijf M, Dekker R, van der Woude LHV, van der Schans CP; J Rehabil Med 2017; 49:385–394

Dit artikel beschrijft verschillende bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie en borging van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. De resultaten van de studie zijn gebaseerd op interviews met professionals die betrokken zijn geweest bij de implementatie van het programma.
Klik hier om het artikel te lezen.

The current implementation status of the integration of sports and physical activity into Dutch rehabilitation care
Hoekstra F, Hettinga FJ, Alingh RA, Duijf M, Dekker R, van der Woude LHV, van der Schans CP; Disabil Rehabil. 2015; Aug 5:1-6.

In dit artikel wordt beschreven op welke manier sport en bewegen geïntegreerd is in de Nederlandse revalidatiezorg. De studie maakt gebruik van de resultaten van de nulmeting van de monitor van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Klik hier om het artikel te lezen. Het volledige artikel kan ook op gevraagd worden via één van de onderzoekers van ReSpAct.

Protocol of a longitudinal cohort study on physical activity behaviour in physically disabled patients participating in a rehabilitation counselling programme: ReSpAct
Alingh RA, Hoekstra F, van der Schans CP, Hettinga FJ, Duijf M, Dekker R, van der Woude LHV; BMJ Open 2015; 5:e007591.

Dit artikel beschrijft de opzet van de evaluatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen onder 2000 patiënten. Klik hier om het artikel te lezen.

Design of a process evaluation of the implementation of a physical activity and sports stimulation programme in Dutch rehabilitation setting: ReSpAct
Hoekstra F, Alingh RA, van der Schans CP, Hettinga FJ, Duijf M, Dekker R, van der Woude LHV; Implementation Science 2014 9:127.

Dit artikel beschrijft de opzet van de evaluatie van het implementatieproces van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen in 18 deelnemende revalidatie-instellingen. Klik hier om het artikel te lezen.

Rapportages door de ReSpAct-groep:

Onderzoeksrapportage ReSpAct Deel III
Deze rapportage beschrijft het beloop van het beweeggedrag, gezondheidsbeleving en zorgkosten aan de hand van verschillende beweeg-, gezondheids- en zorgtrajecten tot 1 jaar na ontslag van revalidatie. Ook wordt besproken in hoeverre de verschillende geïdentificeerde trajecten met elkaar samenhangen. Patiëntprofielen op basis van de ontvangen begeleiding worden beschreven en er wordt inzicht verkregen in hoeverre de variatie van de ontvangen begeleiding samenhangt met het beloop van het sport- en beweeggedrag. Tot slot worden patiëntprofielen op basis van verschillende patiëntkenmerken (o.a. motivatie, self-efficacy en vermoeidheid) beschreven en wordt gekeken in hoeverre het beloop van het sport- en beweeggedrag en daarmee samenhangende factoren verschilt tussen de profielen.
Klik hier om het hele rapport te downloaden.

Onderzoeksrapportage ReSpAct Deel II
Deze rapportage beschrijft de onderliggende werkingsmechanisme van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen op de korte termijn (tot 14 weken na revalidatie). In de rapportage wordt beschreven hoe verschillende programmakenmerken (o.a. aantal counselinggesprekken) en patiëntkenmerken (o.a. motivatie) een rol spelen bij het sport- en beweeggedrag van patiënten tijdens en na afloop van de revalidatiebehandeling.
Het hele rapport en de bijbehorende samenvatting zijn via onderstaande links beschikbaar.
Klik hier om het hele rapport te downloaden.
Klik hier om de samenvatting te downloaden.

Onderzoeksrapportage ReSpAct – CVA en Chronische pijn
Deze rapportage beschrijft het beweeg-en sportgedrag van de twee grootste subgroepen,namelijk patiënten met een CVA en patiënten met chronische pijn.
Klik hier om het rapport te downloaden.

Onderzoeksrapportage ReSpAct Deel I
In deze rapportage worden de eerste onderzoeksresultaten van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen beschreven op het niveau van de patiënt.
Klik hier om het rapport te downloaden.

Eindrapportage monitor
In deze rapportage zijn de resultaten van eindmeting van de monitor van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uitgebreid beschreven.
Klik hier om het rapport te downloaden.
Er is ook een samenvatting van de rapportage beschikbaar waarin de belangrijkste bevindingen zijn beschreven.
Klik hier om de samenvatting te downloaden.

Toelichting en verantwoording doelstellingen en resultaten
In dit document wordt een uitgebreidere verantwoording en relevante discussiepunten beschreven over het behalen van de doelstellingen en de beoogde resultaten.Klik hier om de verantwoording te downloaden.

Samenvatting rapportage monitor tussenmeting
Er is ook een samenvatting van de rapportage beschikbaar waarin de belangrijkste bevindingen zijn beschreven.Klik hier om de samenvatting te downloaden.

Rapportage monitor nulmeting
In deze rapportage zijn de resultaten van nulmeting van de monitor van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uitgebreid beschreven.
Klik hier om het volledige rapport te downloaden.
Er is ook een samenvatting van de rapportage beschikbaar waarin de belangrijkste bevindingen zijn weergegeven. Klik hier om de samenvatting te downloaden.

Congres presentaties (posters):

Daily physical activity 4-6 year after clinical rehabilitation: protocol of the ReSpAct 2.0 study.
Een poster presentatie op het Exercise is Medicine Europe (EIEIM) 8th annual meeting in Amsterdam, September 2019. Klik hier om de poster te downloaden.

Sustainability of physical activity and health-related quality of life after rehabilitation: the ReSpAct study.
Een poster presentatie op het Exercise is Medicine Europe (EIEIM) 8th annual meeting in Amsterdam, September 2019. Klik hier om de poster te downloaden.

Unravelling fatigue and activity pacing in maintaining a physically active lifestyle after stroke rehabilitation.
Een poster presentatie op het 6th Rehabmove congress 2018 in Groningen, December 2018. Klik hier om de poster te downloaden.

The longitudinal association between physical activity and health costs and -utilization during and after rehabilitation: The ReSpAct study
Een poster presentatie op het International Congress on Activity and Public Health in Bangkok, November 2016. Klik hier om de poster te downloaden.

Distinct profiles of chronic pain patients: associations with physical activity during and after rehabilitation
Een poster presentatie op het International Congress on Activity and Public Health in Bangkok, November 2016. Klik hier om de poster te downloaden.

Congres presentaties (abstracts):

Trajectories of Health-related Quality of Life after rehabilitation: results of the longitudinal cohort study ReSpAct.
Gepresenteerd op het 7th International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) congress in Londen, Oktober 2018. Klik hier om het abstract te downloaden.

Trajectories of physical activity after rehabilitation: results of the longitudinal cohort study ReSpAct.
Gepresenteerd op het Health-Enhancing Physical Activity (HEPA) congress 2017 in Zagreb, Oktober 2017. Klik hier om het abstract te downloaden.

A longitudinal evaluation of the implementation of a physical activity stimulation program in 18 rehabilitation institutions across The Netherlands
Gepresenteerd op het International Congress on Activity and Public Health in Bangkok, November 2016. Klik hier om het abstract te downloaden.