Protocol

Protocol programma RSB
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bestaat uit een intake en adviesgesprek gevolgd door 4 telefonische counselinggesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op vaste momenten in de tijd (zie onderstaand figuur). Voor mensen die (poli)klinisch in behandeling zijn, zal het adviesgesprek 3 – 6 weken voor afronding van de revalidatiebehandeling plaatsvinden. De vier counselinggesprekken zullen 2, 5, 8 en 13 weken na afronding van de revalidatiebehandeling gevoerd worden. Soms zijn mensen niet (meer) in behandeling, maar hebben ze enkel af en toe een consult met een medisch specialist. Wanneer deze personen in het programma instromen, is er geen vast moment voor het adviesgesprek aanwijsbaar omdat het een doorlopend proces is. De momenten van de telefonische counselinggesprekken zijn wel gelijk aan die van de (poli)klinische patienten, namelijk 2, 5, 8 en 13 weken na het gevoerde adviesgesprek.

Onderzoeksprotocol
Deelnemers aan het onderzoek zullen op 4 momenten in de tijd gemeten worden, namelijk bij de start van het programma RSB (T0), direct na afloop van het programma RSB (T1) en vervolgens 33 weken (T2) en 52 weken (T3) na de start van het programma.

Het gehele protocol inclusief de 4 counseling momenten (C1 – C4) en meetmomenten (T0 – T3) zijn in onderstaand figuur weergegeven.

Een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksprotocol is beschreven in het wetenschappelijke artikel ‘Protocol of a longitudinal cohort study on physical activity behaviour in physically disabled patients participating in a rehabilitation counselling programme: ReSpAct’ door R.A. Alingh et al (2015). Klik hier om het artikel te lezen.