Protocol

Protocol programma RSB

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bestaat uit een intake en adviesgesprek gevolgd door 4 telefonische counselinggesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op vaste momenten in de tijd (zie onderstaand figuur). Voor mensen die (poli)klinisch in behandeling zijn, zal het adviesgesprek 3 – 6 weken voor afronding van de revalidatiebehandeling plaatsvinden. De vier counselinggesprekken zullen 2, 5, 8 en 13 weken na afronding van de revalidatiebehandeling gevoerd worden. Soms zijn mensen niet (meer) in behandeling, maar hebben ze enkel af en toe een consult met een medisch specialist. Wanneer deze personen in het programma instromen, is er geen vast moment voor het adviesgesprek aanwijsbaar omdat het een doorlopend proces is. De momenten van de telefonische counselinggesprekken zijn wel gelijk aan die van de (poli)klinische patienten, namelijk 2, 5, 8 en 13 weken na het gevoerde adviesgesprek.

Onderzoeksprotocol ReSpAct en ReSpAct 2.0

In de periode van mei 2013 tot augustus 2015 zijn revalidanten deelnemend aan het programma RSB gevraagd voor deelname aan het ReSpAct onderzoek. Revalidanten die toestemden met deelname aan het onderzoeksprogramma zijn over de tijd gevolgd. Op 4 momenten hebben de deelnemers een set vragenlijsten ingevuld; 3-6 weken voor ontslag van revalidatie (T0), 14 weken (T1), 33 weken (T2) en 52 weken (T3) na ontslag van revalidatie.  

Voor ReSpAct 2.0 zullen we de deelnemers van het ReSpAct onderzoek uitnodigen om nogmaals een bijna identieke set vragenlijsten in te vullen, 5 tot 8 jaar na ontslag van revalidatie (T4).

Het gehele protocol is in onderstaand figuur weergegeven.

Een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksprotocol van het ReSpAct onderzoek is beschreven in het wetenschappelijke artikel ‘Protocol of a longitudinal cohort study on physical activity behaviour in physically disabled patients participating in a rehabilitation counselling programme: ReSpAct’ door R.A. Alingh et al (2015). Klik hier om het artikel te lezen.