Doelstellingen

Stimuleren van een actieve leefstijl na de revalidatie
Het onderzoeksprogramma ReSpAct heeft twee belangrijke doelstellingen. Enerzijds is het onderzoek opgezet om inzicht te krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB). Anderzijds is het onderzoek erop gericht om inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van het programma. Uiteindelijk willen we iedereen tijdens en na de revalidatie zo goed mogelijk kunnen begeleiden, waarbij deelname aan het programma leidt tot een meer actieve leefstijl van die persoon. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het programma RSB, zullen de volgende vragen onder meer beantwoord moeten worden: Hoe actief is iemand? Pakt iemand (weer) een activiteit of sport op na een revalidatieproces? Voelt iemand zich fitter? Zit iemand beter in zijn vel? Maar ook vragen als: Heeft de meer actieve leefstijl invloed op zijn gezondheid? Leidt de meer actieve leefstijl tot een verandering in zorgconsumptie?
Om deze en andere relateerde vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, zullen zoveel mogelijk aspecten die hierbij een rol spelen worden meegenomen in het onderzoek. Op deze manier hopen we meer inzicht te kunnen krijgen in de achterliggende werkingsmechanismen. Dus waarom lukt het de ene persoon wel om een actieve leefstijl op te pakken, terwijl het bij die andere persoon niet lukt? Wat zijn hierbij de succesfactoren en welke belemmeringen ondervindt men?

Toekomst
Met de uitkomsten van het onderzoeksprogramma ReSpAct verwachten de onderzoekers in 2017 inzicht te hebben verkregen in de werking van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Met deze nieuwe inzichten kunnen de onderzoekers de revalidatie-instellingen adviseren over verbeteringen in de revalidatiebehandeling en begeleiding van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Dit zal leiden tot betere individuele begeleiding van deze personen in het oppakken of handhaven van een actieve leefstijl.