Doelstellingen

ReSpAct

Het onderzoeksprogramma ReSpAct was opgezet met als doel het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB) te onderzoeken en evalueren. Daarbij waren de twee belangrijkste doelstellingen inzicht krijgen in het beloop van het sport- en beweeggedrag, de gezondheidsbeleving en de zorgkosten van deelnemers aan het programma RSB tijdens en na afloop van het programma en inzicht krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma RSB. Deze inzichten zorgen er namelijk voor dat we vragen als “Hoe actief is iemand?”, “Heeft een meer actieve leefstijl invloed op de gezondheid?” en “Leidt een meer actieve leefstijl tot een verandering in zorgconsumptie?” kunnen beantwoorden. Maar de belangrijkste vraag die de inzichten ons in staat stellen om te beantwoorden is “Waarom lukt het de ene persoon wel om een actieve leefstijl op te pakken of te behouden, terwijl het bij een ander persoon niet lukt?”. Dit zorgt er voor dat het programma RSB kan worden verbeterd. Want uiteindelijk willen we iedereen tijdens en na de revalidatie zo goed mogelijk kunnen begeleiden, waarbij deelname aan het programma RSB leidt tot een meer actieve leefstijl van die persoon.

ReSpAct 2.0

De doelstellingen van het vervolgonderzoek ReSpAct 2.0 zijn in essentie hetzelfde als voor het ReSpAct onderzoek, alleen zal de focus nu liggen op de lange termijn. De twee belangrijkste vragen die we in ReSpAct 2.0 willen beantwoorden zijn: “Hoe ziet het beweeggedrag eruit van deelnemers aan het programma RSB vijf tot zeven jaar na de revalidatie?” en “Waarom onderhoudt de ene persoon vijf tot zeven jaar na revalidatie wel een actieve leefstijl en een ander persoon niet?”. Dit is belangrijk om te weten, omdat de gezondheidsvoordelen die een actieve leefstijl met zich meebrengen, helaas weer verloren gaan als de actieve leefstijl niet wordt onderhouden. Om RSB en andere programma’s gericht op het stimuleren van een actieve leefstijl ook bestand te maken voor de lange termijn, zijn de uitkomsten van ReSpAct 2.0 heel waardevol.