Aanleiding

Actieve leefstijl voor iedereen!

Een actieve leefstijl is belangrijk voor een gezond leven. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Echter, blijkt dat niet iedereen op dit moment voldoende lichamelijk actief is. Een interessante vraag die daaruit voort komt is: waarom heeft de ene persoon moeite met het oppakken en uitvoeren van activiteiten, terwijl iemand anders zonder problemen elke week in de sportschool staat?

Vaak weten mensen wel dat het goed voor ze zou zijn om (iets meer) te gaan bewegen. Maar sommigen hebben een laatste zetje in de rug nodig om ook daadwerkelijk actiever te worden. Om deze personen hierin te begeleiden, is het programma ‘Revalidatie, Sport en Bewegen’ (RSB) ontwikkeld. Binnen dit programma begeleiden sport- en beweegconsulenten personen 1-op-1. De begeleiding richt zich op het oppakken/behouden van een actieve leefstijl in de thuissituatie. Om deze begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om aan te sluiten bij de individuele wensen. Zo wil de ene persoon graag geholpen worden bij het vinden van een leuke (sport)activiteit bij hem/haar in de buurt. Terwijl een ander graag wil ontdekken hoe hij/zij binnen zijn/haar dagelijkse werkzaamheden tijd kan vrijmaken om lichamelijk actief te zijn.

1-op-1 begeleiding van personen vraagt om een goede afstemming van de inhoud en de vorm van het programma op de individu. Wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien niet voor de andere persoon. Uiteindelijk willen we iedere (ex-)revalidant zo goed mogelijk kunnen begeleiden, waarbij deelname aan het programma leidt tot een meer actieve leefstijl van die persoon. Dat is de aanleiding voor het opzetten van een landelijk onderzoek, genaamd ReSpAct. Ten eerste wordt er met het onderzoek nagegaan of deelname aan het programma RSB samengaat met veranderingen in lichamelijke activiteit, gezondheid en zorgconsumptie. Ten tweede is het onderzoek opgezet om beter te begrijpen waarom het de ene persoon wel lukt om een actieve leefstijl op te pakken en/of te behouden en de andere persoon niet.