Onderzoek

Wat is ReSpAct?
ReSpAct is een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB). Het programma RSB richt zich op het stimuleren van een actieve leefstijl bij mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte tijdens en nĂ¡ het revalidatieproces. Het hoofddoel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma RSB. Daarnaast wordt er inzicht verkregen in de kosteneffectiviteit van het programma. Hiervoor worden deelnemers aan het programma RSB gevolgd in de tijd. Veranderingen in het beweeg- en sportgedrag, de gezondheid(sbeleving) en de zorgconsumptie van deze personen worden in kaart gebracht. Daarnaast zal het proces van de implementatie en uitvoering van het programma RSB binnen de verschillende revalidatie-instellingen gemonitord worden.

Onderzoeksopzet
ReSpAct is een grootschalig longitudinaal cohort onderzoek. Dit betekent dat de deelnemers van het onderzoek gedurende een periode van 1 jaar gevolgd worden. De doelgroep van het onderzoek zijn mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Op verschillende momenten worden de deelnemers gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Daarnaast zal de lichamelijke activiteit van deelnemers ook objectief gemeten worden in verschillende subgroepen. In totaal zullen ongeveer 2000 personen deelnemen aan het onderzoeksprogramma.

Meer informatie over de aanleiding, de doelstellingen, het protocol en de organisatie van het onderzoek is te vinden onder de desbetreffende kopjes.