Nieuws

Hieronder staat het laatste nieuws omtrent het onderzoek ReSpAct chronologisch weergegeven.

Symposium “Revalidatie, Sport en Bewegen: de Toekomst” en promotie Femke Hoekstra

Op maandag 16 oktober 2017 organiseren het Kenniscentrum Sport en Stichting Special Heroes Nederland in samenwerking met de onderzoeksgroep ReSpAct van het Universitair Medisch Centrum Groningen het minisymposium: “Revalidatie, Sport en Bewegen: de Toekomst”. Aansluitend is de promotie van Femke Hoekstra, die haar proefschrift verdedigt over de ReSpAct-studie.

Tijdens het symposium zal onder andere aandacht zijn voor technologische ontwikkelingen op het gebied van het stimuleren van sport en bewegen bij mensen met een beperking of chronische aandoening. Daarnaast zal de toekomst van Revalidatie, Sport en Bewegen vanuit een internationaal perspectief belicht worden. Tot slot zal de onderzoeksgroep ReSpAct de belangrijkste bevindingen van de middellange termijn resultaten presenteren.

Via deze link vindt u het programma en kunt u zich aanmelden.

————————————————————————————————————————-

Eerste onderzoeksresultaten gereed

Groningen, 14 april 2016 – De eerste onderzoeksrapportage over de deelnemers van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is gereed. In deze rapportage wordt het sport- en beweeggedrag, de gezondheid en het medisch zorggebruik van de onderzoekspopulatie beschreven op twee meetmomenten. Het eerste meetmoment (T0) vond plaats aan het einde van de revalidatiebehandeling en het tweede meetmoment was 14 weken na het einde van de behandeling. Het rapport heeft een visueel karakter. Dit betekent dat de resultaten vooral in figuren zijn weergegeven. Klik hier om het rapport te downloaden.

————————————————————————————————————————-

Eindrapportage monitor Revalidatie, Sport en Bewegen gereed

Groningen, 2 februari 2016 – Gedurende de programmaperiode (2012 – 2015) is door monitoring en evaluatie, de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen systematisch in kaart gebracht. De volledige eindrapportage met een uitgebreide beschrijving van de resultaten is inmiddels gereed. Ook is een samenvatting beschikbaar. Tot slot is een toelichting en verantwoording van de doelstellingen en behaalde resultaten opgesteld.

————————————————————————————————————————-

Onderzoeken werkveld revalidatie, sport en bewegen

Groningen, 15 december 2015 – Twee masterstudenten van de opleiding Bewegingswetenschappen hebben onder begeleiding van Marjo Duijf (Stichting Onbeperkt Sportief) een inventarisatie uitgevoerd van onderzoeken in het werkveld revalidatie, sport en bewegen. In dit document zijn 115 verschillende onderzoeken opgenomen die zijn uitgevoerd bij 24 verschillende organisaties. Klik hier om het document te bekijken.

————————————————————————————————————————

Presentatie van ReSpAct op het DCRM 2015

151102 Poster VRA Hoekstra Def

Groningen, 13 november 2015 – Afgelopen vrijdag 6 november heeft Femke Hoekstra, namens de onderzoeksgroep ReSpAct, een poster presentatie gehouden op het Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM 2015) in Rotterdam. Dit wetenschappelijk congres is georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen binnen de revalidatiezorg is daarmee onder de aandacht gekomen bij vele revalidatieartsen. Klik hier om de poster te bekijken.

————————————————————————————————————————

Vacature onderzoeker voor de ReSpAct studie

Groningen, 29 oktober 2015 – De onderzoeksgroep ReSpAct is per 1/1/2016 op zoek naar een nieuwe collega! Solliciteren kan tot en met 12 november 2015. Klik hier voor volledige vacature tekst.

————————————————————————————————————————
Derde publicatie onderzoeksgroep ReSpAct staat online

Groningen, 10 augustus 2015 – Onlangs is het derde wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het tijdschrift ‘Disability and Rehabilitation’. In dit artikel wordt beschreven op welke manier sport en bewegen geïntegreerd is in de Nederlandse revalidatiezorg. De studie maakt gebruik van de resultaten van de nulmeting van de monitor van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Klik hier om het artikel te lezen.

————————————————————————————————————————-
Inspirerende bijeenkomst met betrokken projectleiders en managers gehad in Huizen.

Huizen, 19 juni 2015 – Enkele weken geleden waren de sport- en beweegconsulenten al geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent het onderzoek ReSpAct. Op vrijdag 19 juni was het de beurt aan de betrokken projectleiders en managers van de revalidatie-instellingen. In Huizen werd gesproken over het onderzoek ReSpAct en over het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Een belangrijk onderwerp was de borging van het programma binnen de revalidatiezorg na 2015. Jeroen Schols hield zodoende een presentatie over de nieuwe modulestructuur. De presentatie van de onderzoeksgroep ReSpAct is hier ook terug te kijken.

————————————————————————————————————————-
Trouwe deelnemers onderzoek ReSpAct beloond met Pluimen cadeaubon!

Groningen, mei 2015 – Inmiddels nemen ruim 1550 personen deel aan het onderzoek ReSpAct. Om de deelnemers te bedanken voor hun deelname aan het onderzoek, worden er cadeaubonnen verloot. Deelnemers die de laatste vervolgvragenlijst hebben ingevuld, maken automatisch kans op een van de prijsjes. In mei zijn de eerste cadeaubonnen in de vorm van Pluimen uitgereikt. De winnaars zijn daarover persoonlijk bericht. De Pluimen kunnen vrij besteed worden aan een activiteit, belevenis, product of goed doel. In 2016 en 2017 zullen nog twee verlotingen plaatsvinden.

————————————————————————————————————————-
Tweede nieuwsbrief verstuurd aan de deelnemers van het onderzoek ReSpAct

Groningen, maart 2015 – Om de deelnemers van het onderzoek ReSpAct op de hoogte te houden van de stand van zaken rondom het onderzoek, is de tweede nieuwsbrief verstuurd. De volledige nieuwsbrief die in het kader van het onderzoek aan de deelnemers is verstuurd, is hier terug te lezen. De eerste nieuwsbrief is hieronder terug te lezen.
————————————————————————————————————————-
1000e deelnemer gestart aan het wetenschappelijke onderzoek ReSpAct

Groningen, 9 oktober 2014 – In het voorjaar van 2013 is de inclusie van patiënten voor het onderzoek ReSpAct gestart. Inmiddels wordt het onderzoek in 18 revalidatiecentra en ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd. Het onderzoek evalueert het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB). Dit is een beweeg- en sportstimuleringsprogramma voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening. Onlangs is de 1000e deelnemer aan het onderzoek gestart. Het volledige nieuwsbericht over het bereiken van deze mooie mijlpaal is hier terug te lezen.
————————————————————————————————————————-
Samenvatting en volledige rapportage 1-meting Revalidatie, Sport en Bewegen

Groningen, 24 september 2014 – Naast dat het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wetenschappelijk wordt geëvalueerde onder deelnemers, wordt ook het proces van de implementatie en uitvoering van het programma in de revalidatie-instellingen in kaart gebracht. Hiervoor hebben de betrokken professionals in juni/juli 2014 voor de tweede keer een vragenlijst ingevuld. De volledige rapportage met daarin de resultaten van deze 1-meting is gereed. Tevens is een samenvatting met de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten voor de resterende programmaperiode opgesteld.

————————————————————————————————————————-
Regionale bijeenkomsten groot succes!

Groningen, april 2014 – Ter aanvulling op de twee landelijke bijeenkomsten die elk jaar in het kader van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen en het onderzoek ReSpAct worden georganiseerd, hebben in april ook de eerste regionale bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze regionale bijeenkomsten in Zwolle, Den Haag en Tilburg waren speciaal voor de sport- en beweegconsulenten georganiseerd. Het ochtendprogramma stond in het teken van een verdiepingscursus ‘motivational interviewing’ en in de middag werden de aanwezigen ingelicht over het laatste nieuws omtrent het ReSpAct onderzoek en was er geruime tijd voor het uitwisselen van ervaringen. Al met al drie geslaagde eerste regionale bijeenkomsten!

————————————————————————————————————————-
Samenvatting en volledige rapportage 0-meting Revalidatie, Sport en Bewegen

Groningen, januari 2014 – Naast dat het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wetenschappelijk wordt geëvalueerde onder deelnemers, wordt ook het proces van de implementatie en uitvoering van het programma in de revalidatie-instellingen in kaart gebracht. Hiervoor hebben betrokken professionals in het voorjaar van 2013 een eerste vragenlijst ingevuld. De uitgebreide rapportage met daarin de resultaten van deze 0-meting is gereed. Tevens is een samenvatting met de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten voor de toekomst opgesteld.

————————————————————————————————————————-
Dagblad van het Noorden besteed aandacht aan onderzoek ReSpAct

Groningen, 11 juni 2013 – Begin juni heeft het Dagblad van het Noorden contact opgenomen met Femke en Rolinde om hen te interviewen over het onderzoek ReSpAct. Het artikel, getiteld ‘Sporten na Revalidatie’,  is op 11 juni in de noordelijke krant verschenen, in het katern Sport & Maatschappij.  Lees hier het gehele artikel van het Dagblad van het Noorden.

————————————————————————————————————————-
Fysiopraxis publiceert uitgebreid artikel omtrent onderzoek ReSpAct

Groningen, 25 mei 2013 – In februari heeft de redactie van Fysiopraxis contact met ons opgenomen. Fysiopraxis is het genootschapsblad voor fysiotherapeuten dat wordt uitgegeven vanuit de KNGF. Ze hadden gehoord over ons onderzoek en vroegen zich af of wij het leuk en zinvol achtten om daar aandacht aan te besteden in het magazine. Met veel enthousiasme zijn wij op hen voorstel ingegaan, wat heeft geleid tot een zeer mooi artikel. Het artikel is in de mei-editie van Fysiopraxis verschenen. Lees hier het artikel.

————————————————————————————————————————-
Overige verschenen nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief van onderzoek ReSpAct, juni 2015
Nieuwsbrief van onderzoek ReSpAct, maart 2015
Nieuwsbrief van onderzoek ReSpAct, december 2014
Nieuwsbrief van onderzoek ReSpAct, juni 2014
Nieuwsbrief van onderzoek ReSpAct, april 2014
Nieuwsbrief van onderzoek ReSpAct, december 2013
Nieuwsbrief van onderzoek ReSpAct, november 2013
Nieuwsbrief van onderzoek ReSpAct, juli 2013
Nieuwsbrief van onderzoek ReSpAct, maart 2013

Nieuwsbrief deelnemers onderzoek ReSpAct (1), mei 2014
Nieuwsbrief deelnemers onderzoek ReSpAct (2), maart 2015

Vernieuwd programma Revalidatie, Sport en Bewegen wil meer (ex-)revalidanten laten sporten en bewegen.

————————————————————————————————————————-
Bijeenkomsten:

De presentaties van de landelijke kennisdelingsbijeenkomst voor projectleiders en managers van 28 november 2014 in Houten zijn hier terug te lezen.

De presentaties van de regionale bijeenkomsten van het najaar 2014 zijn hier terug te lezen.

De presentaties van de derde landelijke kennisdelingsbijeenkomst van 11 oktober 2013 in Amsterdam zijn hier terug te lezen.

De presentaties van de tweede landelijke kennisdelingsbijeenkomst van 18 januari 2013 in Arnhem zijn hier terug te lezen.

De presentaties van de eerste landelijke kennisdelingsbijeenkomst van 21 september 2012 in Almere zijn hier terug te lezen.