Professionals

Programma Revalidatie, Sport en Bewegen
In 2012 heeft het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB) een nieuwe impuls gekregen. Het programma wordt nu in 18 revalidatie-instellingen geïmplementeerd. Om na te gaan welke veranderingen in lichamelijke activiteit, gezondheid en zorgconsumptie er optreden bij de deelnemers van het programma, én om na te gaan of het programma kosteneffectief is, is het onderzoek ReSpAct hieraan verbonden.

Onderzoek ReSpAct
Algemene informatie over het onderzoek ReSpAct kunt u vinden onder het kopje Onderzoek. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen over het onderzoek, dan nodigen we u graag uit om contact op te nemen met een van de onderzoekers van ReSpAct (zie Contact).

Monitoren van implementatieproces
Behalve het wetenschappelijk onderzoek naar het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, zal ReSpAct zich ook richten op het monitoren van de implementatie en uitvoering van het programma binnen de revalidatie-instellingen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen wordt ingepast in de bestaande werkwijze van de revalidatie-instelling. Dit betekent dat er op zowel organisatorisch als financieel vlak structurele veranderingen plaats zullen vinden om de borging van de methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen te kunnen garanderen voor de toekomst.

Door het inzetten van een monitoring kan er meer inzicht gekregen worden in de startpositie, het verloop, het proces en de resultaten van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB) in de verschillende revalidatie-instellingen. Op deze manier kunnen succesfactoren en mogelijke belemmerende factoren in kaart worden gebracht. Met behulp van deze informatie kan de implementatie van het programma RSB binnen nieuwe instellingen efficiënter en effectiever plaatsvinden in de toekomst. Daarnaast geeft het betrokken professionals inzicht in de huidige stand van zaken binnen hun eigen instelling.

Monitoren op verschillende niveaus
De monitoring van de implementatie en uitvoering van het programma zal plaatsvinden op verschillende niveaus: